Ταχύτητα Αντίδρασης

Βασικά στοιχεία

Ο χρόνος αντίδρασης και η ταχύτητα εκτέλεσης μιας κίνησης, είναι δυο συνιστώσες της ειδικής φυσικής κατάστασης που καθορίζουν την επιδεξιότητα (skill) των αθλητών.

Χρόνος αντίδρασης

Είναι ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ενός ερεθίσματος (οπτικού, ακουστικού) και της έναρξης της κίνησης-αντίδρασης σε αυτό. Αποτελεί τη φυσική ικανότητα με καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία ενός αθλητή σε πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα.

Ταχύτητα αντίδρασης

Είναι η ικανότητα του ατόμου να αντιδρά σωστά και γρήγορα σε εναλλασσόμενα ερεθίσματα και να εκτελεί κινήσεις όσο το δυνατό γρηγορότερα, σε λιγότερο χρόνο. Έχει άμεση σχέση με την ικανότητα του νευρικού συστήματος στη λήψη, μεταφορά και διεργασία των ερεθισμάτων.

Παράμετροι αξιολόγησης

  • Ταχύτητα αντίδρασης
  • Ευκινησία
  • Συντονισμός (agility)

Η μέτρηση γίνεται με το ασύρματο σύστημα μέτρησης αντανακλαστικών – FITLIGHT Trainer

Αποτελέσματα

Η ταχύτητα αντίδρασης σε πολλά αθλήματα είναι ένας σπουδαίος προπονητικός στόχος και έχει σημαντική θέση στις πολεμικές τέχνες και τις αθλοπαιδιές. Με την εξάσκηση της ταχύτητας αντίδρασης εξασκείται η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης του αθλητή/αθλούμενου που είναι συνδεδεμένη με την ικανότητα πρόβλεψης. Ο αθλούμενος μπορεί  να βελτιώσει τον χρόνο αντίδρασης, την αντίληψη του οπτικού πεδίου και να επιτύχει υψηλότερες δυνατές ταχύτητες σε μεμονωμένες κινήσεις

Προτεινόμενα αθλήματα

Ποδόσφαιρο, basket, volley, tennis,  kickboxing, καράτε, taekwondo κ.α.

Διάρκεια μέτρησης

5 – 20 min

Δυνατότητα μέτρησης

α) Εργαστήριο

β) Στο χώρο που επιθυμεί ο προπονητής (10 αθλητές minimum)

Φωτογραφικό υλικό 

fitlight-training  

Πληροφορίες

Το FITLIGHT Trainer είναι ασύρματο σύστημα μέτρησης αντανακλαστικών που αποτελείται από πολλές φωτιζόμενες μονάδες, ελεγχόμενες από ταμπλέτα (tablet).  Οι στόχοι – μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν σε ανδρείκελα, σάκους του μποξ, φιλέ ή σε σημεία που εξυπηρετεί το κάθε άθλημα για να υλοποιηθούν οι ασκήσεις που έχει ορίσει ο προπονητής, καλύπτοντας τις απαιτήσεις οποιουδήποτε αθλήματος, τύπου εκγύμνασης ή αποκατάστασης.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.