Εκρηκτικότητα

Βασικά στοιχεία

Εκρηκτική δύναμη ή εκρηκτικότητα είναι η ικανότητα ανάπτυξης όσον το δυνατόν ταχύτερα πολύ υψηλών τιμών δύναμης, δηλ. πραγματοποιείται μια στιγμιαία κατακόρυφη ανάπτυξη δύναμης. Με την μέτρηση της εκρηκτικότητας αξιολογούμε την ισχύ των ποδιών, την επιτάχυνση, την ταχύτητα και κυρίως  την ταχύτητα νευρικής διέγερσης.

Δοκιμασίες

  • Bosco Squat Jump (κατακόρυφο άλμα)
  • Dropjump
  • Squat Jump with extra weight
  • Counter Movement Jump
  • Repetitive Jumps

Προτεινόμενα αθλήματα

Ποδόσφαιρο, Volley, Basket, Kick Boxing, κ.α.

Διάρκεια μέτρησης

5 min

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με τις μεθόδους που ακολουθούμε καταγράφεται:

  • η ισχύς των ποδιών, της ταχύτητας, της νευρικής διέγερσης και κυρίως της εκρηκτικής δύναμης
  • η ικανότητα του εξεταζόμενου να χρησιμοποιεί την προδιάταση των μυών ως μέσο παραγωγής μέγιστης ισχύος και εκρηκτικής δύναμης
  • ο αριθμός των αλμάτων, η μέση τιμή του χρόνου πτήσης των αλμάτων, το ποσοστό πτώσης της ισχύος και του χρόνου πτήσης και ο συντελεστής κόπωσης
  • την ενδομυϊκή και μεσομυϊκή συναρμογή καθώς και την ικανότητα του κύκλου προδιάτασης – σύσπασης

Δυνατότητα μέτρησης

α) εργαστηριακά

β) υπαίθρια όπου επιθυμεί ο προπονητής

Φωτογραφικό υλικό

 ekriktikotita-ergoscan ekriktikotita-ergoscan ergoscan-optojump

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.