Ποιες είναι οι παράμετροι της καρδιαναπνευστικής αντοχής;

1. Μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου – αερόβια ικανότητα (VO2max)

VO2max είναι ο ανώτατος όγκος οξυγόνου που μπορεί να καταναλωθεί από τα ανθρώπινα κύτταρα κατά τη μέγιστη προσπάθεια στη μονάδα του χρόνου. Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) αντικατοπτρίζει τη μέγιστη λειτουργική προσαρμοστικότητα του αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, κυκλοφορικού και μυϊκού συστήματος. Ουσιαστικά η παράμετρος αυτή είναι συνώνυμη με την αντοχή του ατόμου.

2. Ταχύτητα – έργο στη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (vVO2max & wVO2max)

Ο όρος ταχύτητα στη μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου (vVO2max) ορίζεται ως η ελάχιστη ταχύτητα ή έργο που επιτυγχάνεται η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου και μπορεί να διατηρήσει ο  ασκούμενος στη διάρκεια μιας σταδιακά αυξανόμενης μέγιστης δοκιμασίας αντοχής για τουλάχιστον ένα λεπτό. Η vVO2max είναι κοντά στην ταχύτητα που μπορεί να διατηρήσει ένας καλός αθλητής αντοχής σε αγώνα 3000m.

3. Χρόνος διατήρησης της Μέγιστης Κατανάλωσης Οξυγόνου

Ο  χρόνος διατήρησης αυτής της ταχύτητας έχει μεγάλη συσχέτιση με:

  • τη μέση ταχύτητα σε αγώνα 1500m
  • τη μέση ταχύτητα σε αγώνα μισού μαραθωνίου (21,1km) και
  • το %VO2max που αντιστοιχεί στο κατώφλι.

4. Αναερόβιο Κατώφλι

To Αναερόβιο Κατώφλι είναι ένας σημαντικός δείκτης της Αερόβιας Αντοχής. Ορίζεται ως εκείνο το σημείο της άσκησης όπου οι μεταβολικές απαιτήσεις (παραγωγή ATP), δεν μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο από τον αερόβιο μεταβολισμό. Καθώς η ένταση της άσκησης αυξάνεται πάνω από το σημείο αυτό, προκαλείται αύξηση του αναερόβιου μεταβολισμού η οποία αντανακλάται και από μία παράλληλη αύξηση της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέως στο αίμα.

5. Γαλακτικό κατώφλι

Το Γαλακτικό Κατώφλι , ορίζεται το επίπεδο της άσκησης κατά το οποίο η συγκέντρωση γαλακτικού στο αίμα αρχίζει να αυξάνει πάνω από τα επίπεδα ηρεμίας και η εκκαθάριση του δεν μπορεί πλέον να συμβαδίσει με την αυξημένη παραγωγή του. Προσδιορίζει την ένταση της άσκηση, κάτω από την οποία η αντοχή επηρεάζεται από την αποθηκευμένη ενέργεια, την θερμοκρασία του σώματος και την μυϊκή καταστροφή, ενώ πάνω από αυτήν υπάρχει μείωση της ικανότητας αντοχής. Το ποσοστό της VO2max, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες του ρυθμού ενός αθλητή αγώνων αντοχής. Η κατάλληλη προπόνηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το σημείο της άσκησης όπου συμβαίνουν οι παραπάνω διαδικασίες.

6. Ενεργειακή οικονομία

Ορίζεται ως η πρόσληψη οξυγόνου (ml/kgr/min) σε μια υπομέγιστη μυϊκή προσπάθεια.  Όσο περισσότερη από τη δαπανώμενη χημική ενέργεια μετατρέπεται σε ωφέλιμη μηχανική ενέργεια, τόσο και η ενεργειακή οικονομία είναι μεγαλύτερη.

Vagelis Rousopoulos

Βαγγέλης Ρουσόπουλος

Εργοφυσιολογος — Phd Sports Excercise and Science

Μετρά πάνω απο 20 χρόνια στον χώρο της εργοφυσιολογίας και της εργομετρίας.

Σχολιάστε